Curs de contabilitate și 1C pentru începători

Exemple practice 85%

Zile
Ore
Minute
Secunde

Înregistrați-vă la training

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Cu înregistrarea până la ... 2024 beneficiezi de:

O oră de consultanţă individuală GRATUITĂ
20% reducere la un curs organizat de Vioser

Agenda cursului

MODUL 1. Bazele ținerii evidenței contabile. Studii de caz și exemple practice

TEMA 1. ESENŢA ŞI CONŢINUTUL CONTABILITĂŢII
1.1. Caracteristica generală a contabilităţii;
1.2. Reglementarea normativă a contabilității;
1.3. Principiile contabilităţii;
1.4. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.
TEMA 2. OBIECTUL ȘI METODA CONTABILITĂȚII
2.1. Obiectul contabilității;
2.2. Activele entității şi clasificarea lor;
2.3. Pasivele entității şi clasificarea lor;
2.4. Cheltuielile şi veniturile entității;
2.5. Metoda contabilităţii și elementele acesteia.
TEMA 3. BILANŢUL
3.1. Esenţa generalizării de bilanţ;
3.2. Structura bilanţului. Conţinutul posturilor de bilanţ;
3.3. Conţinutul faptelor economice care nu modifică totalul bilanţului;
3.4. Conţinutul faptelor economice care modifică totalul bilanţului.
TEMA 4. SISTEMUL DE CONTURI ȘI DUBLA ÎNREGISTRARE A FAPTELOR ECONOMICE
4.1. Noţiunea, necesitatea şi structura conturilor;
4.2. Conturi de activ şi de pasiv;
4.3. Dubla înregistrare a faptelor economice;
4.4. Corespondenţa conturilor. Noţiunea şi tipurile de formule contabile;
4.5. Evidenţa sintetică şi analitică.
TEMA 5. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE, NECORPORALE ȘI A ACTIVELOR BIOLOGICE IMOBILIZATE
5.1. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs de execuție;
5.2. Contabilitatea mijloacelor fixe și a amortizării acestora, inclusiv transmiterea în locațiune, reparația, deservirea și ieșirea din uz;
5.3 Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
5.4. Contabilitatea activelor biologice imobilizate.
TEMA 6. CONTABILITATEA STOCURILOR
6.1. Contabilitatea materialelor;
6.2. Contabilitatea activelor biologice circulante;
6.3 Contabilitatea combustibilului, anvelopelor și acumulatoarelor;
6.4. Contabilitatea obiectelor de mica valoare şi scurtă durată;
6.5. Contabilitatea produselor și producției în curs de execuție;
6.6. Contabilitatea mărfurilor.
TEMA 7. CONTABILITATEA NUMERARULUI
7.1. Contabilitatea operațiunilor cu numerarul în casierie. Registrul de casă;
7.2. Contabilitatea numerarului la conturile curente în monedă națională;
7.3. Contabilitatea numerarului la conturile bancare speciale;
7.4. Prelucrarea extrasului bancar.
TEMA 8. CONTABILITATEA CREANȚELOR
8.1. Contabilitatea creanțelor comerciale;
8.2. Contabilitatea creanțelor bugetului;
8.3. Contabilitatea creanțelor cu personalul. Contabilitatea altor creanțe.
8.4. Facturi fiscale de livrare. Comanda online.
TEMA 9. CONTABILITATEA DATORIILOR FINANCIARE ȘI COMERCIALE
9.1. Contabilitatea creditelor bancare și a împrumuturilor;
9.2. Modul de calculare şi de evidență a costurilor îndatorării aferente împrumuturilor;
9.3. Informația privind împrumuturile contractate;
9.4. Contabilitatea datoriilor comerciale.
TEMA 10. CONTABILITATEA DATORIILOR FAȚĂ DE BUGET
10.1. Serviciul fiscal electronic de stat
10.2. Contul curent si detaliat al contribuabilului
10.3. Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operațională
10.4. Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător
10.5. Contabilitatea impozitului pe venit reținut la sursa de plată
10.6. Contabilitatea taxei pe valoare adăugată
10.7. Contabilitatea taxelor locale
10.8. Contabilitatea altor impozite și taxe
10.9. Completarea Declarației IPC21, IALS21, IRM19, SIMM20, VEN12, TVA12, TL13, BIJ17, TFD19
TEMA 11. CONTABILITATEA DATORIILOR FAŢĂ DE PERSONAL PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII
11.1. Documentele primare și centralizatoare privind munca prestată și lucrările executate;
11.2. Contabilitatea datoriilor față de personal privind retribuirea muncii;
11.3. Modul de determinare a indemnizației privind concediul anul de odihnă;
11.4. Modul de determinare a indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă;
11.5. Completarea Declarației IPC21, IALS21, IRM19.
TEMA 12. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR
12.1. Contabilitatea costului vânzărilor și a veniturilor din vânzări;
12.2. Contabilitatea veniturilor anticipate curente;
12.3. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire;
12.4. Contabilitatea cheltuielilor administrative;
12.5. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor din vânzarea altor active circulante și activelor imobilizate;
12.6. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la final de an.
TEMA 13. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU
13.1. Capitalul social;
13.2. Capitalul de rezervă și suplimentar;
13.3. Rezervele;
13.4. Formarea și distribuirea profitului net;
13.5. Calculul și repartizarea dividendelor.
TEMA 14. COMPONENȚA, CONȚINUTUL ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI NOTELE EXPLICATIVE
14.1. Caracteristica generală şi componența situațiilor financiare;
14.2. Reguli generale privind întocmirea situațiilor financiare;
14.3. Baza legislativ- normativă privind elaborarea notelor explicative la situațiile financiare;
14.4. Elaborarea notelor explicative la situațiile financiare;
14.5. Schiță-model a unei note explicative la situațiile financiare;
14.6. Aprobarea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare, notelor explicative, inclusiv și reformarea bilanțului.
TEMA 15. COMPLETAREA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE
TEMA 16. ASPECTELE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
16.1. Noțiunea de costuri și componența acestora;
16.2. Contabilitatea activității de bază;
16.3. Contabilitatea activităților auxiliare;
16.4. Contabilitatea costurilor indi­recte de producție.
TEMA 17. POLITICILE CONTABILE
17.1. Baza legislativ- normativă privind elaborarea politicilor contabile;
17.2. Metodologia elaborării politicilor contabile în cadrul entității;
17.3. Schiță-model a unei politici contabile.

MODUL 2. AUTOMATIZAREA ȚINERII EVIDENȚEI CONTABILE ÎN SOFTUL CONTABIL 1C versiunea 8

TEMA 1: INTRODUCERE ÎN 1C
 • Descriere generală;
 • Deschidere/închidere/arhivare a bazei de date;
 • Completare date companie;
 • Setări ale BD și utilizatorilor, Constantele programei;
 • Suplinire registre cu elemente noi, gestionarea elementelor;
 • Introducere solduri inițiale.
TEMA 2: PROCURĂRI / VÂNZĂRI
 • Procurări stocuri;
 • Vânzări stocuri;
 • Emitere cont de plată, facturi, act de îndeplinire lucrări;
 • Emitere act de verifcare;
 • Lucrul cu E-Factura (încărcare/ descărcare).
TEMA 3: CASA / BANCA
 • Intări bancare;
 • Ieșiri bancare;
 • Încasări de numerar;
 • Eliberare numerar;
 • Decont de avans;
 • Client-Banca, descărcare/încărcare extrase bancare.
TEMA 4: MIJLOACE FIXE (MF)
 • Intări (întroducere solduri, procurări);
 • Dare in exploatare;
 • Calcul uzură;
 • Modernizare MF;
 • Ieșiri MF (casare, realizare).
TEMA 5: OMVSD
 • Intări (întroducere solduri, procurări);
 • Dare în exploatare;
 • Ieșiri (casare, realizare).
TEMA 6: SALARIZAREA
 • Angajare;
 • Tabel pontaj;
 • Calcule (salariu, suplimente, concedii medicale și de odihnă);
 • Plăți (analiză impozite, rețineri suplimentare);
 • Achitare (casă, transfer, proiect salarial)
 • Fluturași, listă plată, fișa personală.
TEMA 7: RAPOARTE INTERNE
 • Balanța de verificare a soldurilor;
 • Fișa contului;
 • Analiza contului;
 • Analiza vânzărilor;
 • Setări personalizate pentru rapoarte de gestiune.
TEMA 8: RAPOARTE REGLEMENTATE
 • Generare rapoarte (IPC21, IALS21,IRM19, TVA12, TL13);
 • Verificarea completării raportelor reglementate;
 • Descarcare rapoarte;
 • Încarcare rapoarte pe platform Servicii fiscale.
TEMA 9: ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE GESTIUNE
 • Inventarierea patrimoniului;
 • Casare stocuri și creanțe;
 • Închidere conturi;
 • Generare Situații financiare;
 • Reformarea Bilanțului.

Cel puțin 10 motive pentru a veni la training

Ești ghidat direct de experți în domeniu

Acces la noi oportunități de angajare

Interacțiune cu profesioniști din domeniu

 Investiții în propria educație și viitor

Pregătire pentru certificări și examene

Creștere profesională în domeniul contabilității

Primești informație clară și pe înțelesul începătorilor în domeniul contabil

Înțelegerea și interpretarea rapoartelor financiare

Pregătire teoretică și practică aferent diverselor aspecte ale contabilității

 Feedback și sprijin contant de la formatori

Rezultatele noastre

traininguri
participanți
subiecte
ani de experiență

Beneficiile participării la training:

Formatori

Sergiu Rumleanschi

Sergiu Rumleanschi

Angela Chișlaru

Sergiu Rumleanschi

Pentru cine este destinat

Contabili începători și operatori
Proprietari și Directori de companii care au nevoie de înțelegerea cifrelor la luarea deciziilor
Cei care își doresc o carieră în contabilitate

Pentru studenții pasionați de cifre și contabilitate

Recenzii

Pretul pentru curs

5 990 MDL

Fizic

5 590 MDL

Online

Informații utile pentru antreprenori

Locația: mun. Chișinău, str. M.Varlaam 65, oficiu 419

Înregistrare la curs

Curs de contabilitate și 1С

* Apăsând butonul Înregistrează-te sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Taxa pentru Poluarea mediului în contextul ultimelor modificări în legislația RM

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Cum să ne transformăm emoțiile în prieteni. Gestionarea emoțiilor la copii. Dezvoltarea abilităților sociale și autoexprimarea creativă

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Vânzări active

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

MARKETING: ANALIZĂ, INSTRUMENTE DE MARKETING. DASHBOARD

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Echilibrul emoțional la locul de muncă. Cum să gestionezi stresul și să comunici eficient.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aplicarea legislației muncii în entitățile din Republica Moldova: Concedierea. Indemnizații. Concedii. State de Personal. Controlul Public și Sindical. Sancțiuni.Probleme și Dificultăți.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Rapoarte specifice și impozitarea Rezidenților Parcului IT

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Protectia datelor cu caracter personal

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Achiziții Publice de Valoare Mică

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Remunerarea salariaților în sectorul bugetar

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Prețurile de transfer: noi reglementări metodologice și de raportare fiscală

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aspecte contabile și fiscale în domeniul comerțului interior și exteriorr

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Contribuții de asigurări sociale. Modul și condițiile de acordare corectă a garanțiilor și compensațiilor salariaților din cadrul entității.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Imobilizari corporale și necorporale. Amortizarea in scopuri fiscale

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Închiderea anului fiscal în ONC

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Închiderea anului fiscal și managementul financiar

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Politici Contabile în Agricultură

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Noile reglementări contabile la închiderea anului fiscal

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

VEN 12 - Declarația impozitului pe venit. Studii de caz

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.

Înregistrare la training

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Contabilitatea Costurilor și Subvenționarea în Agricultură

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aplicarea Codului Muncii în Republica Moldova

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Sinteza modificărilor și completărilor a Normelor contabile în sistemul bugetar pentru perioada 2022-2023

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Noutăți și modificări în Legislația Muncii aferent perioadei 2023-2024

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Elaborarea și scrierea proiectelor de dezvoltare rurală/locală cu Finanțare Europeană

*Descarca cont de plata:

TREND - 1,752 MDL
PREMIUM - 2,190 MDL

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aspecte specifice în Legislația Muncii și Asigurări Sociale

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Raporturile de muncă și salarizarea în cadrul Organizațiilor Necomerciale din Republica Moldova

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate în baza unui studiu de caz convențional

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Elaborarea și scrierea proiectelor de dezvoltare rurală/locală cu Finanțare Europeană

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Salarizarea și gestiunea resurselor umane în instituțiile bugetare și instituțiile publice

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Raportarea financiară în sectorul bugetar

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Contabilitatea Costurilor de producţie. Calculaţia costului produselor și serviciilor.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Închiderea anului financiar 2023.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Schimbarea conducătorului și contabilului-șef al întreprinderii: aspecte juridice, contabile, fiscale

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Inventarierea activelor și pasivelor. Casarea mijloacelor fixe.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aplicarea procedurii administrative de către instituțiile publice și autorități

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Rapoartele fiscale ale contribuabilului. Modalități de calcul și declarare. Studii de caz.

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Scrierea de proiecte în ONC-uri. Elaborarea cererii de finanțare pas cu pas

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Aplicarea legislației muncii în condițiile fenomenelor de criză. Probleme, dificultăți, comentarii, soluții

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Înregistrare la training

Elaborarea unui business plan de succes

* Apăsând butonul Aplică acum sunteți de acord cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate