sd Serviciile noastre

SERVICIILE NOASTRE

SERVICII DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ

vă oferim servicii de menținere a evidenței contabile conform documentației  primare, consolidarea rapoartelor și situațiilor financiare, dar și restabilirea [...]

CONSULTANȚĂ FISCALĂ

puteți beneficia de expertiză și asistență fiscală conform legislației în vigoare. Acordăm consultanță cu privire la taxe, impozite și eficientizarea [...]

SERVICII DE EVIDENȚĂ ȘI CALCULARE A SALARIILOR

calcularea rapidă și exactă a salariilor și taxelor aferente, întocmirea și prezentarea declarațiilor de salarii, precum şi a rapoartelor  privind salarizarea [...]

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL HR ȘI A PROTECȚIEI MUNCII

oferim asistență specializată în elaborarea statelor de personal, contractelor individuale de muncă, ordinelor și cererilor, întocmirea fișelor de post [...]

CONSULTANȚĂ ÎN SETAREA AFACERII

oferim consultanţă începând cu crearea şi înregistrarea afacerii până la finalizarea şi perfectarea formalităţilor pentru buna [...]

SERVICII DE ELABORARE A PLANURILOR DE AFACERI ȘI STUDIILOR DE FEZABILITATE

evaluăm fezabilitatea investiţiei prin elaborarea planului de afaceri, planului financiar, definirea direcţiilor strategice de dezvoltare, evaluarea riscurilor şi formularea [...]

CONSULTANȚĂ PRIVIND LICHIDAREA FIRMEI

o afacere rămasă nelichidată generează taxe şi impozite la buget. Noi vă oferim consultanţă în pregătirea dosarului de dizolvare [...]

CONSULTANȚĂ IMIGRANȚILOR

permise de muncă şi şedere în Republica [...]

DIAGNOSTIC ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ORGANIZAȚIONAL

întocmirea situației financiare a întreprinderii pentru a oferi o imagine clară a activelor, poziţiei financiare, profitului şi [...]