sd Vioser

Inventarierea Activelor şi Datoriilor entităţii

Administrator 22 Nov 2017

       Inventarierea reprezintă mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității.

       În acest context, compania Vioser Trainings & Events organizează cursul: Aspecte practice privind inventarierea activelor şi datoriilor entităţii. În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:

                  1. Actele legislative și normative ce reglementează realizarea inventarierii activelor şi

                     datoriilor în cadrul entităţii şi reflectarea rezultatelor acesteia în evidența

                     contabilă.

                  2. Proceduri premergatoare procesului de inventariere.

                  3. Cerințe obligatorii față de procedura de documentare a desfăşurării inventarierii.

                  4. Modul de compensare a lipsurilor cu plusurile constatate la inventariere.

                  5. Evaluarea şi reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii activelor şi

                      datoriilor entităţii.

                  6. Particularitățile inventarierii elementelor contabile ale entității în anumite cazuri

                      specifice.

                  7. Evidența contabilă și impozitarea operațiunilor de recuperarea benevolă a

                      prejudiciului material și de recuperarea a prejudiciului material prin instanţa

                      judecătorească.

                  8. Consecințele juridice ale încălcării regulilor stabilite privind inventarierea activelor

                      şi datoriilor entităţii și practica atragerii la răspunderea juridică a persoanelor

                      vinovate.

        În calitate de formatori al cursului, noi avem invitați pe dna Georgeta Covaliov-Rusu - CAP, АССА DipIFR, doctorand ASEM și Olga Donciu - CAP,  magistru în drept, consultant economico-financiar. Evenimentul se va desfășura în data de 12 decembrie, ora 9:00 - 17:00.

        Pentru a fi alături de noi la acest curs, completaţi formularul: goo.gl/9DUXDA, sau telefonaţi: 069 835 556. Vom fi bucuroşi să vă răspundem la întrebări.

 

Abonează-te acum la newsletter !

Pentru a fi mereu informat

Sunteți deja abonat
Ați fost înregistrat cu succes
Eroare